FAQ

OBS!
Vi skal gøre opmærksom på, at det er forbudt at drive erhverv i bunkeren såsom privatundervisning og betalt studie/producerarbejde. Så hvis du f.eks. er en musikunderviser, der søger lokale, så skal du lede andetsteds. 
 
-------------------------------------------
 
Øvelokaler
Vi har fire slags øvelokaler:
- almindelige øvelokaler, hvor man kan øve som band, og hvor man kan have sit eget grej stående permanent.
- et solistlokale, hvor man kan øve, hvis man kun er én. 
- et trommelokale, hvor man kan øve på foreningens trommesæt. 
- et baggearslokale, hvor et band kan øve på foreningens musikudstyr. 

Er der flere typer medlemskab?
Foreningen opererer med passive og aktive medlemskaber.
De passive medlemmer er de, der har betalt årskontingent, men ikke har fået tildelt et øvelokale endnu. Så man kan sige, at de passive medlemmer primært er dem på venteliste, støttemedlemmer samt ikke-øvende bestyrelsesmedlemmer.
De aktive medlemmer er de, der har fået tildelt et øvelokale, og som både betaler månedskontingent og årskontingent.

Kræves der noget af mig som aktivt medlem?
Vi forventer at du vil deltage i foreningens fællesskab samt, at du indordner dig efter det givne ordensreglement. Samtidig forlanger vi en stabil betaling af medlemskontingentet.

Hvad koster det at benytte lokalerne?
Det er påkrævet alle medlemmer at indbetale 100kr i årskontingent for medlemskab i foreningen.
 
Der er et kontingentet på 200kr pr. medlem pr. måned for brug at et almen øvelokale. Der er samtidig et obligatorisk depositum på 500kr pr. medlem for udlevering af nøgle eller adgangsbrik. Det betyder, at det koster 2.500kr årligt plus 500kr i depositum.
Man kan ikke frasige sig at få udleveret en brik, hvis man er aktivt medlem.  
 
Kontingentet for brugen af foreningens trommelokale er 300kr om måneden. Dertil kommer ligeledes et depositum på 500kr samt et årskontingent på 100kr. 
 
Kontingentet for brugen af Arsenalet (baggearslokalet) er 300kr om måneden. Dertil kommer ligeledes et depositum på 500kr samt et årskontingent på 100kr. 
 
Det månedlige kontingent samt årskontingentet vil køre via PBS, når først man er oprettet som medlem. 
Det er IKKE muligt at slippe for at indbetale depositum.
Der vil muligvis blive tilføjet alternative typer af medlemskab.

Hvordan bliver jeg optaget på ventelisten?
For at komme på ventelisten skal en repræsentant for bandet melde sig ind i foreningen og betale et årskontingent på 100kr. Man er først gyldigt medlem, når betalingen er registreret af foreningen.
Bemærk at der er tale om et årskontingent og ikke et månedskontingent. Det er derfor 100kr for en samlet årlig kontingentperiode. Der er skæringsdato i starten af februar hvert år. Tilmelding sker her.
 
Hvordan fungerer ventelisten?
Ventelisten fungerer efter først-til-mølle-princippet, men med forbehold for hvor meget ledig plads der er på det givne tidspunkt. Så hvis der f.eks. opstår plads til en trio, så lukker vi ikke en kvintet ind, selv om denne skulle stå øverst på listen.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afgøre hvilke bands, der bliver placeret i hvilke lokaler. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til det enkelte bands behov.
 
Hvad får jeg ud af at være passivt medlem af Aalborg Musikforening?
I første omgang er der tre gode grunde til at blive medlem af foreningen:
1. Du får mulighed for at komme på ventelisten til et øvelokale.
2. Du vil blive inviteret med til foreningens aktiviteter.
3. Du vil modtage foreningens nyhedsbreve, der udsendes flere gange om året.
4. Du vil blive medlem af den lukkede facebookgruppe, der kun gælder medlemmer af foreningen.

Er der nogen garanti for, at jeg får et lokale?
Grundet omstændighederne kan vi ikke garantere at alle på ventelisten får tildelt et øvelokale i nær fremtid. Men hvis du er på venteliste, så vil du før eller siden blive tilbudt en plads. 
Det er dog ofte, at der er en ledig plads i Arsenalet, solistlokalet og trommelokalet. 
 
Kontakt os for en update 
Aalborg Musikforening  | aalborgmusikforening@gmail.com