Hvem og hvor / Hvem er vi?
 

Hvem er vi?

Om Aalborg Musikforening
Aalborg Musikforening er en nystartet musikforening, der er opstartet af en gruppe hårdtarbejdende ildsjæle, der har taget initiativ til at forbedre vilkårene for Aalborgs musikere.
Foreningens primære mål var at etablere et nyt øvelokalekompleks, så den årelange mangel på øvelokaler i Aalborg kunne udbedres.
I januar 2015 godkendte Aalborg Kommune foreningen som den primære bruger af den førhenværende regionskommandocentral i Skovsvinget. Fra bl.a. kulturområdets anlægspulje blev der fundet midler til istandsættelse af bunkeren til musiske formål. Et år efter stod det hele så færdigt og nyrenoveret. Bunkeren er nu taget i brug af pt. 15 bands samt en række solister.
 
Som et modigt tiltag åbnede vi i januar 2018 Arsenalet, der er et luksus-baggearslokale. Lær mere om Arsenalet.

Bestyrelsen
Aalborg Musikforenings bestyrelse består af en række engagerede og initiativrige ildsjæle, der alle har baggrund i Aalborgs musikmiljø. Den samlede bestyrelse er kompetencestærk på en lang række områder, og arbejder ihærdigt på at foreningen og øvelokalekomplekset kan rodfæste sig som en sund og stærk institution i det aalborgensiske musikmiljø.
Bestyrelsen er baseret på frivillige kræfter og dermed uden privatøkonomiske interesser.

Aalborg Musikforenings bestyrelse ser pt. således ud:
Nick Siriwadh - Bestyrelsesformand
Claus Hansen - Næstformand
Hans Erik Kanstrup - Kasserer
Ole Frøkjær - Bestyrelsesmedlem
Morten Sandager - Bestyrelsesmedlem 
 
Suppleant - Stefan-Emil Pedersen

§ 2 Formål
Aalborg Musikforenings formål er at varetage og forbedre vilkårene for den rytmiske musik i Aalborg ved:
- at formidle egnede øvelokaler for rytmiske musikere i Aalborg Kommune, især amatører.
- at fremme udfoldelsesmuligheder og aktiviteter for rytmiske musikere i Aalborg Kommune.
- at varetage medlemmernes interesser, navnlig overfor kommunale og regionale myndigheder.
- at formidle samspilsmuligheder mellem foreningens medlemmer med henblik på tværgående og nyskabende aktiviteter.
- via deltagelse i foreningsarbejde at fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning.

Foreningens tilblivelse og initiativet bag
I sidste halvår af 2013 deltog Nick Siriwadh i et frivilligt initiativ omkring etablering af flere øvelokaler i Aalborg med Christian Hald som primus motor.
I det efterfølgende år har Nick arbejdet selvstændigt på at forberede et køreklart projekt til et evt. kommende initiativ. I september 2014 tager han selv initiativ til at hverve folk til etablering af en musikforening med ovennævnte formål. Stiftelsen af Aalborg Musikforening d.20/11-2014 er resultatet af dette. Perioden fra november 2014 til december 2015 går med at finde egnede lokaler, byggeprojektorienteret og administrativt arbejde samt opbyggelse af hele foreningsstrukturen, og hvad der hører med hertil. Foreningen slog dørene op til det nye øvelokalekompleks i december 2015, og er nu en succesfuld og velfungerende musikforening med store planer for fremtiden.
Vi er nu den andenstørste øvelokaleforening i Nordjylland. 
 
 
Aalborg Musikforening  | aalborgmusikforening@gmail.com